Vores partnere

Roskilde Universitet
Roskilde Universitets fornemste opgave er at bidrage til eksperimenterende, nyskabende former for læring og videnskabelse. Universitet er forskningsbaseret og uddanner kommende generationer af ledere, lærere og eksperter.
Roskilde Universitet er medlem af algeinnovationscenterets styregruppe og bidrager specifikt med viden om algedyrkning, algers indholdsstoffer, brugen af alger til produktion af såvel biobrændstoffer som højværdiprodukter, samt algernes potentiale i fjernelsen af næringsstoffer fra drænvand, spildevand og andre vandressourcer.
 
 
Kontaktperson:
Søren Laurentius Nielsen
Tlf 46 74 27 22
 
Institut for Energiteknik udfører forskning og undervisning inden for et bredt felt der dækker kompetenceområderne Electric Power Systems, Power Electronic Systems, Electrical Machines, Fluid Power Systems, Fluid Mechanics and Combustion og Thermal Energy Systems.

best quality replica watches Swiss Hublot Replica Panerai Replica Review

Aalborg Universitet, Institut for Energiteknik er medlem af Algeinnovationscenterets styregruppe og bidrager specifikt med viden om den energimæssige udnyttelse af biologiske ressourcer samt industriel udnyttelse af sekundære metabolitter fra algerne.
 
 
Kontaktperson:
Jens Bo Holm-Nielsen
Tlf 21 66 25 11
E-mail jhn@et.aau.dk