Hvad vil vi?

Vi har forskellige ambitioner, men de er alle ledet af en overordnet mission: at gøre Algeinnovationscenteret til en fornyelsesmotor i lokalområdet gennem banebrydende arbejde på algeområdet og ved implementering af forskningsresultater i det lokale, regionale og nationale erhvervsliv og samfund.
 
Centeret arbejder i to retninger:
1. Forskning i potentialer for anvendelse af alger. Forskning og undersøgelser sker i et demonstrationsanlæg. Her vil vi undersøge en række algearter. Et gennemgående tema for vores forskning vil være, at også alle sidestrømmene i algeproduktionen og algeudnyttelsen skal kunne bruges. Når algernes energimæssige potentiale vurderes, vil der derfor samtidig blive fokuseret på ekstraktion af højværdistoffer således, at der optimeres på værdikæderne.
2. Bidrag til lokal og regional udvikling, Vi arbejder for, at centrets viden og forskningsresultater kan finde direkte anvendelse i erhvervslivet og samfundet. Algeinnovationscenteret vil skabe et regionalt og nationalt netværk med kontakt til relevante internationale institutioner og videnmiljøer. Her kan forskningsinstitutioner, offentlige aktører, private virksomheder bl.a.evaluere resulatetrne af centrets screeningsundersøgelser fra et samfundsmæssigt og et erhvervsmæssigt perspektiv.
 
Hør mere om vores tanker med centrets arbejde her


Her skal nævnes den eksisterende infrastruktur i Lolland Kommune -
Lolland Community Testing Facilities. Der er på Lolland en række forskellige test- og demonstrationsanlæg indenfor vedvarende energi og energieffektivitet. Algeinnovationscentret arbejder tæt sammen med Lolland CTF – hermed sikres en hurtig samfundsmæssig integration af nye innovationer.

Cartier Replica Watches best replica watches Breguet Replica Watches