Slutrapportering

International Algae Conference – on Innovative Sequestration and Biological Production inkl. program, ppt oplæg rekvireres hos Grønt Center, konferencerapport og video/billed dokumentation:

Conference summary

Deltagerliste 

Final program

Posters

Speakers abstracts

Messages from the 2nd International Algae Conference Lolland 2013


Alger, værktøjer i det biobaserede samfund (folder og informationstavler på Grønt Center og i Onsevig Klimapark):

Alger, værktøjer i det biobaserede samfund


A Systemic Approach for the Successful Integration of Algae in Our Future Society and Economy (Andrea Bassi, September 2013): www.perfectap.us

Evaluation report 2013 


Evalueringsrapport: En systemisk Tilgang til en Succesfuld Integration af ALGER I FREMTIDENS SAMFUND (Forkortet og dansk version af ovennævnte) og indstik:

Indlæg perspektivering AIC

Perspektivering AIC rapport 2013