Rapporter

Del Frari, G. & Nielsen, S.L. 2011 .Strains selection for master thesis project. Anbefalinger til hvilke lokale danske algearter der potentielt kan bruges til produktion af algebiomasse, højværdiprodukter og lipider til biodiesel under danske forhold. RUC 2011


Production of algal biomass, fatty acids and algal pigments under temperate climatic conditions, - exemplified by Denmark, Giovanni del Frari, Master Thesis, www.sodareplica.com Roskilde University, Department of Environmental, Social and Spatial Change


Malene Olsen, biolog AIC 2013: “Algedyrkning i afgasset svinegylle”


Algeinnovationscenter 2013: “Algedyrkning i drænvand fra malteri”


Malene Olsen, biolog AIC 2012 “Algedyrkning i fortyndet svinegylle”


Marvin Poulsen, biolog AIC 2011 ”Algedyrkning i purløgsskyllevand”


Marvin Poulsen, biolog AIC 2011 “Algedyrkning i vallevand”


Malene Olsen, biolog AIC 2013 ”Algedyrkning med variation af temperatur og lys”


Marvin Poulsen, biolog AIC 2011 “Dybdeforsøg sommer 2011”


Marvin Poulsen, biolog AIC 2011 ”Gødningsforsøg sommer 2011”


Jørgen E. Boelsmand, ingeniør AIC 2010 ”Indendørsforsøg (drivhus) dec 2010”


Jørgen E. Boelsmand, ingeniør AIC ”Photo bioreaktor PBR”


Malene Olsen et al. AIC 2013 ”Rensning af byspildevand med alger efterår”


Malene Olsen et al. AIC 2012 ”Rensning af byspildevand med alger forår”


Jørgen E. Boelsmand, ingeniør AIC 2010 ”Supplerende dyrkningsforsøg”


Nils L. Rasmussen, bioteknikker AIC 2013 ”Test af posereaktor vinter 2013”


Jørgen E. Boelsmand, ingeniør AIC 2011 ”Vinterforsøg i drivhus januar 2011”


Marvin Poulsen, biolog AIC 2011 ”Densitetsforsøg trådalger sommer 2011”