Viden om alger

Gå direkte til ressourcesamlingen om:


Anvendelse af alger    


European Biofuels Technology Platform har en hjemmeside om bio-brændstoffer – også fra alger.


Oilgae er en global ressource-hjemmeside om algebaseret brændstof.


FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations), GBEP (Global Bioenergy partnership) og ECOFYS: Algae-Based Biofuels: A Review of Challenges and Opportunities for Developing Countries.


Emerging Markets Online (2008): "Algae 2020: Algae Biofuels Demand Drivers, Players, Business Models, Markets & Commercialisation Outlooks".

 

Europaparlamentet & Europarådet (2003): "Direktiv 2003/30/EF om fremme af anvendelsen af biobrændstoffer og andre fornyelige brændstoffer til transport".

puretime

 

European Commission (2007): "Report on the progress made in the use of biofuels and other renewable fuels in the Member States of the European Union".

 

FiB (Forskning i Bioenergi, Brint og brændselsceller): "Hvornår kan vi tanke olie fra alger?".

 

Hassania, Jeff H. (2009): "Algae Biofuels Economic Viability: A Project-Based Perspective".

 

US Dept. of Energy (2008): "Biomass Program: Algal Biofuels Factsheet".

 

US National Renewable Energy Laboratory (1998): "A Look Back at the U.S. Department of Energy’s Aquatic Species Program: Biodiesel from Algae".

 

Energiselskabet e.on beskriver "Mikroalgenprojekt Hamburg"

 

Artiklen "Den blå biomasse" fra Tidskriftet Aktuel Naturvidenskab 6 (2008)

 

CTF-Lolland arbejder bl.a. med alger: "Alger som fremtidens brændstof"

 

Jyskebank.tv's video "Måske kan alger løse verdens brændstofproblemer"

 

Indlægget "NASA Envisions "Clean Energy" From Algae Grown in Waste Water".

 

Artiklen "Alger skal sætte skub i biogasanlæg" beskriver, hvordan alger gør biogasanlæg mere effektive og økonomiske.

 

Hjemmesiden "Desert Biofuels".

 

Hjemmesiden "Algae Fuel": Forskning og udvikling af algebrændstof.


Algedyrkning


Artikel fra Jyllandsposten (25. januar 2011): "Så meget kan alger bruges til"

  

"PRODUCTION AND UTILIZATION OF MICROALGAE - The mass culture of Dunaliella salina for fine chemicals: From laboratory to pilot plant", L. J. Borowitzka, M. A. Borowitzka and T. P. Moulton

  

En artikel i Biomolecular Engineering 20 (2003): "Commercial development of microalgal biotechnology: from the test tube to the marketplace", Miguel Olaizola

  

Det nordamerikanske AquaNIC - Aquaculture Network Information Center er en gateway til verdens elektroniske ressourcer indenfor akvakultur.

  

"Algal Cultures and Phytoplankton Ecology", Gordon Elliott FoggBrenda Thake (Univ. of Wisconsin Press): Denne bog gennemgår de vækstforsøg med dyrkningen fytoplankton – specielt på laboratoriebasis.

  

"Algal Culturing Techniques", Robert Arthur Andersen (Academic Press): Et omfattende referenceværk om alle aspekter af den isolation og dyrkning af marine- og ferskvands-alger, herunder tang., Robert Arthur Andersen (Academic Press): Et omfattende referenceværk om alle aspekter af den isolation og dyrkning af marine- og ferskvands-alger, herunder tang.

  

"Handbook of Microalgal Culture: Biotechnology and Applied Phycology", Amos Richmond(Wiley-Blackwell)– En publikation, der trækker på nogle 50 års erfaringer fra hele verden i massekultur af mikroalger.

  

"Plankton Culture Manual", Frank Hoff & T. Snell (Florida Aqua Farms): indeholder trin for trin instruktioner til dyrkning af adskillige plankton-organismer.

 

Blog-indlægget "Home Photobioreactors: growing Algae for Food and Profit" af Justin Boland (Transition Vermont) beskriver, hvordan man med enkle midler selv kan bygge vertikale algedyrkningsanlæg.

 

John Benemanns slideshow "Commercial successes abroad: challenges & opportunities" giver eksempler på erhvervsmæssig algedyrkning forskellige steder i verdenen. 

  

Edwards, M. (2009): "The Algal Industry Survey": en undersøgelse af algeindustriens vilkår.

 

Hjemmesiden "Green Independence"

  

TV-Lollands video "Ny energi til Onsevig" om alge/vindmølle-forskning.

 

Seambiotic er verdens første virksomhed, som udnytter røggassen fra kulkraftværker til algedyrkning.

 

SUBMARINER-projektet (sustainable use of Baltic marine resources) omhandler bl.a. algedyrkning i Østersøregionen.


Generel Algeliteratur  


Online-leksikonet encyclopedia.com giver en kort beskrivelse af alger og har en link-liste af algerelaterede artikler. 

  

Hjemmesiden seaweed.ie er et informations-site omkring tang.

  

Hjemmesiden micrographia.com har detaljerede beskrivelser af forskellige alge-slægter. 

  

Bogen "Freshwater Algae of North America" er en praktisk og omfattende guide til slægterne af ferskvandsalger fra Nordamerika.

  

Hjemmesiden Algaebase.org er en online database med oplysninger om alger. 

  

Hjemmesiden Alga Net er en online-ressource om alge-produkter som kosttilskud, alternative behandlingsformer mv.

 

Den britiske hjemmeside GardenCentreDirect har en linksamling "All About Algae", som omhandler de forskellige grupper af alger og deres indvirkninger på miljøet.

 

Det britiske algevidenskabelige selskab British Phycological Society har en meget informativ hjemmeside.

 

Det amerikanske algevidenskabelige selskab Phycological Society of America en hjemmeside med links mv.

 

Det internationale algevidenskabelige selskab International Phycological Society

 

"Algological Studies" er en international algevidenskablig tidsskrift.

 

Koeltz Scientific Books er specialiseret i zoologi- og botanik-bøger på akademisk niveau.

  

Balogh International, Natural Science, botany, zoology, algae books udbyder værker om alger på akademisk niveau.

 

Introduktion til alger som biomasse til energi: "Introduktion til alger", Wegeberg og Felby (Københavns Universitet)


På "Wind Sea Algae - Offshore Algae Cultivation for Biofuels" kan du downloade rapporten fra "International Workshop on Offshore Algae for Biofuels and Beyond" afholdt på Lolland, 20-22.  april , 2009


Teknologisk Institut har i gennem sin vurdering af algeproduktion til energiformål hjulpet Region Midtjylland til at fastslå, hvordan de bedst kan positionere sig på algeområdet i fremtiden: "Algeproduktion til energiformål i Region Midtjylland - Udviklingsmuligheder og erhvervspotentiale", Hilding-Hamann, Knud Erik, Holm-Pedersen, Mikkel). 

  

  

 

Audemars Piguet Replica Watches www.apreplicas.me Cartier Replica Watches www.swiss-made-cartier.org Replique Montre