Business Corner

If you have to forecast, forecast often.
Edgar R. Fiedler

 
 
 

 
 
Markederne bevæger sig, og de bevæger sig hurtigt. Forandringer er en del af enhver forretningsstrategi på verdensplan, og det er et element, som virksomheder er nødt til at leve med. Uanset om du er en lille, mellemstor eller stor virksomhed så vil vi gerne høre fra dig og høre om dine ideer til at gøre udnyttelsen af alger til kommerciel virkelighed. I Algeinnovationscenteret tager vi udgangspunkt i de eksisterende virksomheder på Lolland-Falster og i Region Sjælland. Det er vores mål, at den viden vi genererer vil blive brugt af virksomhederne i udviklingen af nye produkter og forretningsmuligheder. Formålet er at virksomhederne skal kunne drage nytte af det økonomiske potentiale, der er i dyrkningen af alger og i udviklingen af nye, innovative produktioner (biomasse, energiproduktion, water management, højværdiprodukter/indholdsstoffer)
 
Algeinnovationscenteret er samtidig et samlingspunkt for algeaktiviteter og -virksomheder på nationalt og internationalt plan, og giver således adgang til mange kilder til inspiration og samarbejde. Hovedmålet er at skabe nye, unikke muligheder for erhvervsudvikling i lokalområdet på Lolland-Falster og i Region Sjælland.
 
Lolland–Falster er et yderområde i Danmark, området er hårdt ramt af lavkonjunkturen og har høj arbejdsløshed. Det er desuden karakteriseret ved at være underforsynet med universiteter og forskningsinstitutioner og mangler i udtalt grad videnarbejdspladser.
 
Hvis du er blevet interesseret så kig ind på Muligheder i virksomheder og alger, hvor vi kan dele viden og ideer om, hvordan alger kan bidrage til erhvervsudvikling og nye, afledte produktioner.
 
Under Synspunkter, vil vi perspektivere ”algemarkedet” ved hjælp af indlæg fra personer fra ”algeverdenen”. Endelig kan du Holde forbindelsen med andre organisationer, der eksperimenterer og allerede har alger, som en hovedaktivitet, eller som arbejder på et relevant område, - de kan være nye partnere i dit næste algeprojekt! Og selvfølgelig er du altid velkommen til at diskutere dine ideer i vores Debatforum, til at opdatere din viden gennem Viden om alger eller til at orientere dig i Forskningsportalen, hvor du finder viden om status for forskning og forsøg på Algeinnovationscentret.