Målsætninger

Med Algeinnovationscentret etableres Nordeuropas første forsknings-og udviklingsmiljø indenfor algedyrkning, -udvikling og –innovation i pilotskala. Demonstrationsanlægget vil blive projekteret og udført på baggrund af erfaringer fra og i samarbejde med den danske akvakulturbranche.

Efter etableringen skal der gennemføres et antal dyrkningsforsøg for at vurdere hvilke algearter og dyrkningsmetoder, der giver størst udbytte til energi-og miljøformål. I forsøgene vil der blive fokuseret på vækstrater og dermed egnethed til energi-og miljøformål.
 
En række algearter er vanskelige at håndtere biologisk og fysisk. Derfor vil en del af centrets undersøgelser handle om biologiske dyrkningskrav og fx høstmetode af algerne med henblik på at kunne vurdere, om der er potentialer, der kan udnyttes (fx biogas, højværdistoffer eller flydende biobrændstoffer)
 
”Water management” vil blive et meget væsentligt fokusområde i forsøgene. Algerne skal dyrkes og vurderes for deres egnethed til at fjerne næringsstoffer fra vandmiljøet og dermed miljøbelastninger af recipienterne kan reduceres eller fjernes. Efterfølgende skal det undersøges om den producerede algebiomasse er egnet til at tilbageføre næringsstofferne til fx. landbruget som en fornybar gødning. Sammen med forsøgene med næringsstoffjernelse vil der blive gennemført forsøg med assimilering af CO2 fra forskellige kilder, - f.eks. fra røggasser fra halmvarmeværker.
 
I pilotanlæg skal der endvidere gennemføres forsøg med ”nye” algearter, hvor der skal fokuseres på værdifulde indholdsstoffer så som: farvestoffer, antioxidanter, omega3-olier og fortykningsmidler. Disse forsøg vil blive gennemført i tæt samarbejde med industrien således at økonomi og kvalitet vurderes inden egentlig kommerciel produktion.
 
Projektet vil efterfølgende vurdere den nødvendige samfundsmæssige økonomi i anvendelse af alger som biobrændstof, til miljø- og cleantechformål og udnyttelse af højværdistoffer.
 
Efter de gennemførte dyrkningsforsøg vil der blive udarbejdet projektkoncepter for proces og produktionsmetoder til erhvervsmæssig udnyttelser af algerne.