Blå Bioteknologi

Skrevet januar d. 01, 2017
event
EU - projektet SUBMARINER holder i dagene 9.- 10 maj 2012 konference i Kiel om fremtiden for den blå bioteknologi i Østersøregionen